Archive for Tháng Tám 17th, 2012

Trường Thanh niên Tiền Tuyến Huế

Posted by: Ngô Minh on 17.08.2012