Đăng bởi: Ngô Minh | 01.06.2013

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Nguyễn Khoa Điềm

 Theo Wikipedia, lễ khao lề thế lính là một lễ hội được nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay. Thời gian đầu khi mới thành lập Đội Hoàng Sa, cứ hàng năm người của đảo Lý Sơn lại được tuyển mộ vào đội này làm binh, phu đi khai thác và bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này gọi là “thế lính”. Lễ khao lề thế lính là một lễ hội độc đáo với truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm ghi nhớ công ơn người xưa hay nhóm An Vĩnh thuộc hải đội Hoàng Sa đã ra đi tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về. Lễ Khao lề thế lính (KLTL) Hoàng Sa vừa được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tế sống những người ngày xưa đi Hoàng Sa

Lý Sơn có lễ khao lề thế lính

Bốn mươi năm rồi, Hoàng Sa mất

Những người lính chìm trong biển

Những người vợ tóc trắng

Những hải trình bỏ quên

Quần Đảo nằm trong tay kẻ khác

Chúng ta làm lễ cho ai ?

Xa thẳm trùng dương không tiếng trả lời …

Tháng 4.2013

Nguồn : Quê Choa 1/6/2013


Chuyên mục

%d người thích bài này: