Archive for Tháng Một 20th, 2015

TỪ A ĐẾN Z VỚI HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Posted by: Ngô Minh on 20.01.2015

CHẾ LAN VIÊN: Từ Điêu tàn đến Bánh vẽ…

Posted by: Ngô Minh on 20.01.2015

Sếp Nhật… đúng là thằng dở hơi!

Posted by: Ngô Minh on 20.01.2015