Đăng bởi: Ngô Minh | 31.01.2015

THÔNG BÁO VỀ SÁCH THƠ BẠN THƠ 5 & Sách Văn Bạn Văn 3

QTXM: Bạn đọc kính mến. Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy, người chủ biên THƠ BẠN THƠ 1,2,3,4& VĂN BẠN VĂN 1,2 thông báo sẽ tiếp tục tuyển chọn rthow  văn cho THƠ BẠNT HƠ 5 & VĂN BẠN VĂN 3. Các nhà thơ ở miền Trung có thể gửi trực tiếp cho chủ biên Nguyễn Nguyên Bảy hoặc gửi qua Ngô Minh đọc chọn ( Email ; ngominhnt@gmail.com, ĐT : 098 5756 355 )


THÔNG BÁO VỀ SÁCH THƠ BẠN THƠ 5
& Sách Văn Bạn Văn 3
Đã mở File đọc chọn TBT5 & VBV3

1. Thể theo đề nghị của đông đảo bạn đọc đề  nghị không thực hiện Dự án bộ sách Văn Thơ Dọc Chọn như đã thông báo vì không quy tập được bài vở và bạn đọc chỉ muốn tham gia thằng vào hai bộ sách Văn Bạn Văn và Thơ Bạn Thơ. Do vậy, chương trình bộ sách Văn chương đọc chọn không tiếp tục thực hiện.

2. Bô sách Văn bạn Văn, đã xuất bản tập hai, đang thực hiện tập 3. Kính mời cộng tác.

 
3. Bộ sách Thơ Bạn Thơ đã hoàn tất dư án bộ sách Thơ Bạn Thơ xuân/Hạ/Thu/Đông, bốn tập đúng theo chương trình đã công bố. Nay, tiếp tục thực hiện phần hai của dự án với 4 tập THƠ BẠN THƠ 5-8. 
Bô sách TBT,5 này tuân thủ như trình tự của bộ sách Thơ Bạn Thơ Xuân/Hạ/Thu/ Đông trên cả hai phương diện nội dung/hình thức và in ấn phát hành. Nhấn mạnh lại một vài chi tiết:
+ Sách không tham gia thị trường. Người làm sách và người tham gia làm sách trên tinh thần tự nguyện, không có bất kỳ một ràng buộc,đòi hỏi nào về tài chính/quà cáp đóng góp, nhuận bút trả bằng sách biếu, bài tự gửi hoặc được BT chọn đọc, được thông báo công khai, đúng pháp luật xuất bản trước khi in ấn phát hành, miễn thị phi tranh tụng.
+ Các bạn thơ đã tham gia sách TBT 1-4, đều có thể gửi bài tham gia TBT 5-8, vì đây là dự án phần 2, độc lập với phần 1, mục dích chung, tìm kiếm những áng thơ hay của Thi đàn Việt.
+ Bộ sách TBT 5-8 sẽ thêm phụ đề, đã được BBT gợi ý đề xuất, và đã xin ý kiến của nhiều ban đọc quan tâm, nay trên thông báo này, tâm thành chờ mong góp ý của các bạn thơ và ban đọc cho chọn lựa sau cùng. Các tiêu đề đã được gợi ý:


THƠ BẠN THƠ
Hoa Cỏ Thời Tôi / 0r / Thi Khúc Thời Tôi
 
4. Trang blog VandanBNN là địa chỉ liên lạc/ trao đổi bài vở .
Các hộp thư: nguyenbaybnn@yahoo.com.vn
nguyennguyenbay@gmail.com
Di động: 0989722051.

5. Sách Thơ Bạn Thơ 5 & Văn Bạn Văn 3, bắt đầu thực hiện từ 1.1.2015. Đã mở file biên tập đọc chọn/ Mời quan tâm theo giõi.

Kính báo và trận trọng kính mời tham gia sách TBT,5 & VBV3

 


Chuyên mục

%d người thích bài này: