Đăng bởi: Ngô Minh | 14.07.2015

BẦU CỬ BCH ĐH 9: THẮNG LỢI HAY BI KỊCH?

BCH khóa 6 ( Foto Tô Nhuận Vỹ)

Chuyện Đại hội Nhà văn 9:

  BẦU CỬ BCH ĐH 9: THẮNG LỢI HAY BI KỊCH?

Ngô Minh

ĐH nhà văn 9, đề cử 38, nghị quyết BCH 15 người, nhưng bầu được 6, không bầu nữa vì “đủ mâm rồi!”. Báo Năng lượng mới của nhà văn Nguyễn Như Phong cho rằng đây là bi kịch. Tôi chẳng thấy bi kịch gì cả. ĐH 6 cũng chỉ tiêu 15 bầu được 6, Hội Nhà văn vẫn sống khỏe đến giờ. Nhưng tại sao yêu cầu 15 mà bầu được 6? Đó mới là điều đáng nói. Đáng rút kinh nghiệm. Cuộc bầu báng này diễn ra chặt chẽ lắm. Sau khi chốt danh sách, in danh sách trong phiếu bầu, các trưởng đoàn mới đến Ban bầu cử nhận phiếu, rồi về phát cho địa biểu trong đoàn mình. Đại biểu nhận phiếu bầu phải ký vào danh sách. Khi bầu cử,  “người xứng đáng ta cho vào hòm” xong, lại phải lấy cái thẻ vào cửa Đại hội ra để Ban bầu cử đóng dấu phía sau. Như thế mới gọi bầu cử xong (Bầu cử Ban kiểm tra cũng i chang như vậy). Bầu cử như thế thì không ma nào gian lận được..

Đại hội Nhà văn lần nào, chuyện bầu cử là đề tài nóng nhất. ĐH9 này cũng vậy. Trong tài liệu nhà văn được phát cho đại biểu, trong đó có Danh sách đề cử vào BCH Hội nhà văn khóa 9 do các Đaị hội cơ sở ( tức ĐH khu vực) giới thiệu. ?. Các đại biểu cho rằng, cái Danh sách đề cử BCH cũ giới thiệu  hơn 400 người ấy là không hợp pháp vì ĐH cơ sở chỉ là thăm dò, không bầu Ban kiểm phiếu. Ai thêm bớt vào mấy người cũng được. Nên chuyện 15 người trong BCH cũ “được tím nhiệm” cao trong danh sách là một nghi vấn. Thế là phải thực hiện dân chủ, đề cử tại đaị hội, để bầu cho được một BHC mới, trẻ hơn.

Chủ tịch đoàn giới thiệu 15 người, toàn là dân BCH cũ, thêm 30% ( tức 5 người ) để bầu. Nếu bầu như vậy thì 15 người trong BCH khóa 8 nhất định đều trúng lại. Thế thì Đại hội làm gi? bầu cử làm gì ? Các đại biểu ĐH phát biểu căng thẳng. Tranh cãi gay gắt. Cuối cùng được quyền giới thiệu thêm. Phải thế chứ!

Anh Hữu Thỉnh chủ tịch đoàn điều khiển nhất trí đến 38 vị đề cử. 38 mà bầu lấy 15, lại đến 500 người bầu nên chỉ được 6 người quá bán là đúng rồi. Nếu Đoàn TP Hồ Chí Minh rút bớt đi, chỉ để lại 1 người trong danh sách để bầu, chắc chắn TP HCM có BCH.

Vậy là BCH khóa 9 chỉ được 6 người, nhưng nhiều đại biểu cho rằng ĐH đã thắng lợi, vì đó là tiếng nói dân chủ. hơn nữa thắng lợi vì đã loại được hơn 2/3 vị trong BCH cũ toan ngồi vào ghế  BCH mới. Thắng lợi quá chứ gì nữa!BCH khóa 9 bầu có 6 người, nên nhất định phải bổ sung. Tôi nghĩ ít nhất phải bổ sung thêm 3 người: Một ở TP Hồ Chí MInh và Nam Bộ, hai ở miền Trung-Tây Nguyên, Ba ở vùng núi phía bắc. Theo người viết bài này thì nhà văn Trần Văn Tuấn ở TP HCM, nhà văn Đức Ban ở miền Trung và nhà văn Thúy Quỳnh ở vùng núi phía Bắc là  lưachonj tốt nhất.

Rút kinh nghiệm khóa này, khóa sau ( khóa X) bác Hữu Thỉnh đừng để BCH cũ vào danh sách  toàn bộ như thế, chỉ ba bốn người thôi, nếu không sẽ tái diễn bầu không đủ số lương BCH mà ĐH đã nghị quyết.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: