Archive for Tháng Tám 15th, 2015

Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi!

Posted by: Ngô Minh on 15.08.2015

Con người suy thoái?

Posted by: Ngô Minh on 15.08.2015