Archive for Tháng Chín 15th, 2015

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”

Posted by: Ngô Minh on 15.09.2015

“Hà Nội bây giờ rất xấu”

Posted by: Ngô Minh on 15.09.2015

“Vẫy & Chào” (Mênh mông thế sự 11)

Posted by: Ngô Minh on 15.09.2015

Lên đường khai phóng!

Posted by: Ngô Minh on 15.09.2015