Đăng bởi: Ngô Minh | 22.04.2016

15 tháng nữa, Trung Quốc sẽ khống chế hoàn toàn Biển Đông

15 tháng nữa, Trung Quốc sẽ khống chế hoàn toàn Biển Đông

Đào Tiến Thi

Lê Văn CươngTướng Lê Văn Cương

Tướng Lê Văn Cương: “15 tháng nữa Trung Quốc sẽ khống chế toàn bộ Biển Đông“.

Tin này có được mấy ai động lòng không? Ngay cả “thế lực thù địch, phản động” hăng hái chống Trung Cộng mấy năm qua có khi cũng không mấy động lòng nữa? Bao nhiêu người bị tù, bao nhiêu người bị khống chế, bị sách nhiễu, số còn lại mệt mỏi và thất vọng.

Còn những người đang ăn tiền thuế của dân để lo trách nhiệm thì vẫn ung dung? Hay là đang bận rộn lắm nhưng mà là bận rộn chống “diễn biến hòa bình”?

Không còn ai chống Trung Cộng xâm lược nữa?

Chả lẽ 90 triệu con Hồng cháu Lạc “cao quý” nằm chờ cái chết đến?

Hỡi tiền nhân, công lao mấy nghìn năm gìn giữ và gây dựng để có dải đất chữ S và Biển Đông bao la hôm nay đang sắp thành công cốc vì một lũ con cháu vô cùng đông đảo nhưng quá ngu hèn.

Câu thơ huyết lệ của Phan Bội Châu hơn 100 năm trước:

Non nước ấy xiết bao máu mủ

Nỡ nào đem dâng lũ sài lang

Xin đọc lại là:

Non nước ấy xiết bao máu mủ

Thế mà đem dâng lũ sài lang?

Nguồn: FB Đào Tiến Thi


Chuyên mục

%d bloggers like this: