Archive for Tháng Sáu, 2016

HAI LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG

Posted by: Ngô Minh on 30.06.2016

TQ tuyên truyền biển đảo cho trẻ em

Posted by: Ngô Minh on 30.06.2016

Tiếng nói nhà văn: Án oan

Posted by: Ngô Minh on 29.06.2016

Posted by: Ngô Minh on 29.06.2016

AI MUA THƠ TA BÁN THƠ CHO.. .

Posted by: Ngô Minh on 28.06.2016