Archive for Tháng Tám, 2016

NHẤT LÂM, THUA ĐƯỢC TA THỜ Ơ…

Posted by: Ngô Minh on 31.08.2016

Việt Nam không nên làm sắt thép nữa

Posted by: Ngô Minh on 31.08.2016

Việt Nam quê hương tan rã

Posted by: Ngô Minh on 31.08.2016

NHẤT LÂM- SỐNG LÀ TẬN HIẾN

Posted by: Ngô Minh on 30.08.2016

Vì sao người Trung Quốc ngu thế?

Posted by: Ngô Minh on 30.08.2016

Chủ tịch tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm

Posted by: Ngô Minh on 30.08.2016

NGÔ MINH, HÀNH TRÌNH CÙNG THƠ

Posted by: Ngô Minh on 29.08.2016

Posted by: Ngô Minh on 29.08.2016

Posted by: Ngô Minh on 29.08.2016

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: THẤY ĐẸP LÀ MÊ

Posted by: Ngô Minh on 28.08.2016

Posted by: Ngô Minh on 28.08.2016