Đăng bởi: Ngô Minh | 27.10.2016

QUÀ TẶNG XỨ MƯA XIN LỒI

QUÀ TẶNG XỨ MƯA XIN LỒI

SÁNG NAY, HUẾ MẤT ĐIỆN TỪ  6 ĐẾN 12 GI. KHÔNG CÓ BẤT CỨ THÔNG BÁO  CẮT ĐIỆN NÀO CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG. NÊN QTXM KHÔNG CẤP NHẬT ĐƯỢC BÀI VỞ KỊP THỜI. XIN CÁO LỖI CÙNG BẠN ĐỌC.

                                                       ChỦ bút : NGÔ MINH

 

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: