Đăng bởi: Ngô Minh | 15.11.2016

QTXM KÍNH CÁO

QTXM KÍNH CÁO

Do công việc gia  đình, chủ bút Ngô Minh phải đi Nghệ An hơn tuần, bắt đầu từ ngày 16-11-2016, không thể cập nhật bài vở lên blog QTXM được.. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc bốn phương. Sau tuần , QTXM lại phục vụ bạn đọc hàng ngày bằng bài vở hấp dẫn.

                                                           Chủ bút:NGÔ MINH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: