Đăng bởi: Ngô Minh | 22.11.2016

QTXM THÔNG BÁO

QTXM THÔNG BÁO

Bạn đọc kính quý. Sau tuần nghỉ để lo việc riêng ở nơi xa không có mạng, hôm nay QTXM trở lại phục vụ độc giả bốn phương. Cám ơn mấy trăm đọc giả trong thời gian QTXM không cập nhật bài vở, vẫn truy cập vào QTXM mỗi ngày. Chủ bút xin cảm ơn. Kính thông báo.

                                                                Chủ bút NGÔI MINH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: