Đăng bởi: Ngô Minh | 05.12.2016

Di sản

Di sản

  •   HOÀNG HỐNG MINH

fidel

Có những nhân vật trước khi ra đi đã nhắn lại được những điều thật sáng sủa, làm cho người đời phải phải suy ngẫm và thán phục.

Ông Lưu Bị thời Tam Quốc trước khi chết đã nhắn lại “chớ thy điu thin vì nh, mà bỏ thôi làm; chớ thy điu ác vì nh, mà cứ làm ba. ”

Ông Fidel Castro “mun tên tui và hình nh ca ông không được sử dng trong các cơ quan, đường ph, công viên và các công trình công cng sau khi ông qua đi; không xây dng các tượng đài và công trình tưởng nim ông” – AP dẫn lời chủ tịch Raul Castro. (http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/fi…) Điều đầu tiên mà chính quyền Cuba đã thực hiện được, là hoả thiêu thi hài ông Fidel Castro và không xây lăng tẩm cho ông.

Từ việc nhắn lại được, cho đến đám đông kế tục họ sau đó có làm được như thế không, cũng vô cùng chuyện.

Ở Cuba, đồng chí và nhân dân của fidel Casro đã tổ chức tang lễ ông rất đơn giản nhưng nghiêm trang và công bố những lời ông dặn.

Đây mới là việc đáng ngẫm, đáng bàn. Phải chăng đây là một di sản lớn của Fidel Castro.

(Nguồn: VHNA)


Chuyên mục

%d người thích bài này: