Đăng bởi: Ngô Minh | 18.12.2016

Tiến tới Khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức Hội

Tiến tới Khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức Hội

Cần khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội, là nhận định của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tại hội nghị tổng kết công tác hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2016. Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 14/12 với sự tham dự của lãnh đạo của trên 200 tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Nêu rõ quan điểm, nhà nước không bao cấp cho các hội, Thứ trưởng Tuấn cho rằng chỉ những nhiệm vụ được nhà nước đặt hàng mới được cấp kinh phí. Với các hội do Đảng, Nhà nước có nhu cầu và chỉ đạo thành lập vẫn tiếp tục bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Với các hội hoạt động trong phạm vi của địa phương, trước đây đã được giao biên chế và được cấp kinh phí sẽ giữ ổn định từ nay đến năm 2020 để từng bước thực hiện lộ trình khoán kinh phí. Các hội còn lại tự trang trải kinh phí và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo các nhiệm vụ nhà nước giao. Những điểm này thể hiện tư duy đổi mới về việc quản lý các tổ chức hội trong tình hình hiện nay, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, số liệu của Bộ  thể hiện rõ,  tính đến tháng 6/2016, cả nước có 68.125 hội, trong đó có 498 hội hoạt động trong phạm vi cả nước, 67.627 hội hoạt động trong phạm vi địa phương. 22.422 hội đặc thù, trong đó 31 hội hoạt động trong phạm vi cả nước. Tổng số biên chế của các hội là 11.871 biên chế; 28 hội hoạt động phạm vi cả nước được giao 686 biên chế.

Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức đã ghi rõ giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; không quy định hội có tính chất đặc thù. Chính vì vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội sẽ bãi bỏ quy định về hội có tính chất đặc thù, đồng nghĩa với việc không hỗ trợ biên chế và thực hiện khoán, hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bày tỏ quan điểm về Nghị định 45, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, Nghị định hiện đang thiếu quy định về xử lý vi phạm của tổ chức hội. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong dự thảo Nghị định sửa đổi có quy định về vấn đề tạm đình chỉ hoạt động, giải tán, thu hồi con dấu của hội khi hội vi phạm các quy định của pháp luật hoặc vi phạm điều lệ hội. Dự thảo cũng sửa đổi một số quy định về chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội. Ví dụ, những người là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển giữ các cương vị chủ chốt hoặc làm việc tại hội được hưởng phụ cấp công vụ, chế độ thù lao. Những người đã nghỉ hưu làm việc tại hội cũng có chế độ chính sách phù hợp, đảm bảo tương quan chung, phù hợp với điều kiện tài chính, điều lệ hội.

 
Trước thực trạng cấp phép xong không biết hội hoạt động như thế nào, dẫn đến nhiều hệ quả đáng tiếc, Thứ trưởng cho rằng cần phải tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra xem hội có hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ, đúng pháp luật không.  Cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức hội, lắng nghe được tiếng nói từ cả hai phía.

 

Trước đó, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV,  Quốc hội đã nhất trí cao chưa thông qua Luật tại kỳ họp này để ban soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến chỉnh lý sau khi Quốc hội đã giành đẫy một ngày thảo luận với 49 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đa phần các ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong đó nổi bật là vai trò quản lý Nhà nước khi Luật mới chỉ chú trọng đến vai trò quản lý Hội ở cấp vĩ mô ( cấp Nhà nước) mà chưa thực sự hướng tới cộng đồng.

 

PV

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: