Archive for Tháng Mười Hai 20th, 2016

KHẨU HIỆU TẾT KHÔNG HỢP LÒNG DÂN

Posted by: Ngô Minh on 20.12.2016

Putin – trông mặt mà bắt hình dong

Posted by: Ngô Minh on 20.12.2016