Archive for Tháng Một 14th, 2017

John Kerry ‘chào tạm biệt’ Việt Nam

Posted by: Ngô Minh on 14.01.2017