Đăng bởi: Ngô Minh | 20.02.2017

Hộ khẩu đã hết thời của nó

Hộ khẩu đã hết thời của nó

 LÊ THANH PHONG ( Lao Động)

“Tại sao mại dâm, trộm cướp, ma túy vào đây các anh không quản lý hộ khẩu, không yêu cầu hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt hộ khẩu là sao?”, đó là vấn đề Bí thư Đinh La Thăng đưa ra tranh luận tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM ngày 17.2.

Tranh luận được đặt ra là vì Sở Khoa học và Công nghệ đề cập đến việc tuyển dụng nhân sự phải có hộ khẩu TPHCM. Đến thời buổi này rồi mà vẫn còn tư duy lạc hậu như vậy thì ai cũng phải bức xúc, cái vòng kim cô hộ khẩu còn làm khổ dân đến bao giờ đây?

Thời của thế giới phẳng, thế giới cong; thời của hội nhập, của toàn cầu hóa được nói ra rả trên báo đài; thời của công dân toàn cầu với những người không phân biệt quốc gia, sắc tộc có thể xách túi đi làm việc xuyên lục địa, vậy mà TPHCM tuyển dụng con người vào cơ quan nhà nước làm việc thì đòi phải có hộ khẩu tại địa phương, thế thì nói đến văn minh và hội nhập sao được. Ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM – đề nghị bỏ quy định về hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, người lao động là hoàn toàn phù hợp. Đến bây giờ mới đưa ra đề nghị này là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

Bí thư Đinh La Thăng đưa ra ví dụ về các loại tệ nạn xã hội để nhấn mạnh rằng, hãy siết chặt quản lý cái đáng siết, còn thu hút nhân tài cần phải mở rộng cửa. Thời nay, các cơ quan nhà nước có một cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực gay gắt với các đơn vị, tổ chức phi nhà nước. Người có thực tài không cần chạy chọt, họ có nhiều nơi để thi thố tài năng mà không cầm bám vào chiếc ghế công chức và quan chức. Doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức khác sử dụng người có năng lực và chuyên môn cao, vậy thì nguồn nhân lực chất lượng thấp hơn lọt vào cửa nhà nước.

Đó là lý do tại sao doanh nghiệp nhà nước không cạnh tranh lại với doanh nghiệp tư nhân, đó cũng là lý do tại sao các sản phẩm quản lý của chính quyền một số nơi không theo kịp yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, chính sách chạy theo sau những thay đổi của chính đời sống xã hội.

Bỏ ngay hộ khẩu trong tuyển dụng công chức viên chức, và tiến tới loại bỏ hoàn toàn quy định hộ khẩu. Người dân đã quá phiền hà vì hộ khẩu, người dân không muốn có sự tồn tại của hộ khẩu, người dân mong muốn có một hình thức quản lý công dân văn minh và hiệu quả.

Hộ khẩu đã hết thời của nó.

 Báo Lao Động

“Tại sao mại dâm, trộm cướp, ma túy vào đây các anh không quản lý hộ khẩu, không yêu cầu hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt hộ khẩu là sao?”, đó là vấn đề Bí thư Đinh La Thăng đưa ra tranh luận tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM ngày 17.2.

Tranh luận được đặt ra là vì Sở Khoa học và Công nghệ đề cập đến việc tuyển dụng nhân sự phải có hộ khẩu TPHCM. Đến thời buổi này rồi mà vẫn còn tư duy lạc hậu như vậy thì ai cũng phải bức xúc, cái vòng kim cô hộ khẩu còn làm khổ dân đến bao giờ đây?

Thời của thế giới phẳng, thế giới cong; thời của hội nhập, của toàn cầu hóa được nói ra rả trên báo đài; thời của công dân toàn cầu với những người không phân biệt quốc gia, sắc tộc có thể xách túi đi làm việc xuyên lục địa, vậy mà TPHCM tuyển dụng con người vào cơ quan nhà nước làm việc thì đòi phải có hộ khẩu tại địa phương, thế thì nói đến văn minh và hội nhập sao được. Ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM – đề nghị bỏ quy định về hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, người lao động là hoàn toàn phù hợp. Đến bây giờ mới đưa ra đề nghị này là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

Bí thư Đinh La Thăng đưa ra ví dụ về các loại tệ nạn xã hội để nhấn mạnh rằng, hãy siết chặt quản lý cái đáng siết, còn thu hút nhân tài cần phải mở rộng cửa. Thời nay, các cơ quan nhà nước có một cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực gay gắt với các đơn vị, tổ chức phi nhà nước. Người có thực tài không cần chạy chọt, họ có nhiều nơi để thi thố tài năng mà không cầm bám vào chiếc ghế công chức và quan chức. Doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức khác sử dụng người có năng lực và chuyên môn cao, vậy thì nguồn nhân lực chất lượng thấp hơn lọt vào cửa nhà nước.

Đó là lý do tại sao doanh nghiệp nhà nước không cạnh tranh lại với doanh nghiệp tư nhân, đó cũng là lý do tại sao các sản phẩm quản lý của chính quyền một số nơi không theo kịp yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, chính sách chạy theo sau những thay đổi của chính đời sống xã hội.

Bỏ ngay hộ khẩu trong tuyển dụng công chức viên chức, và tiến tới loại bỏ hoàn toàn quy định hộ khẩu. Người dân đã quá phiền hà vì hộ khẩu, người dân không muốn có sự tồn tại của hộ khẩu, người dân mong muốn có một hình thức quản lý công dân văn minh và hiệu quả.

Hộ khẩu đã hết thời của nó.


Chuyên mục

%d bloggers like this: