Đăng bởi: Ngô Minh | 28.03.2017

Trình UNESCO công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa của nhân loại

Trình UNESCO công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa của nhân loại

 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ quốc gia “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam sẽ được hoàn thiện hồ sơ trước ngày 31/3/2017. Ảnh Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3/2017.

Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng . Mang trường ca, mang màu sắc tín ngưỡng thuật . Âm nhạc là yếu tố xuyên suốt cuộc hát then. Hát then có nhiều bài bản, làn điệu.Lời hát theo hình thức diễn xướng tổng hợp ca nhạc Đàn tính trình diễn với nhiều tình huống khác nhau, đảm nhiệm chức năng của một diễn viên tổng hợp.


Chuyên mục

%d người thích bài này: