Archive for the ‘Chân dung’ Category

Hồ Dzếnh

Posted by: Ngô Minh on 27.10.2016

Sydney :Vườn hồng Hoàng cung

Posted by: Ngô Minh on 24.10.2016

Ký ức nhà tập thể ở Hà Nội

Posted by: Ngô Minh on 13.10.2016

Thiếu nữ Dao trong vùng rừng quế Yên Bái

Posted by: Ngô Minh on 08.10.2016

Những lâu đài đẹp nhất thế giới

Posted by: Ngô Minh on 08.10.2016

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT: THIÊN THIÊN KỲ THÚ

Posted by: Ngô Minh on 25.09.2016

NHÀ VĂN ĐỘC HÀNH, ĐỘC BỘ

Posted by: Ngô Minh on 24.09.2016

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: KHỎA THÂN GÁI RỪNG

Posted by: Ngô Minh on 18.09.2016

Vô địch vận chuyển ở VIỆT NAM

Posted by: Ngô Minh on 11.09.2016