Archive for the ‘Phê bình’ Category

NGÔ MINH KHẮC KHOẢI VỚI THƠ

Posted by: Ngô Minh on 27.03.2017

Tìm lại mình qua “Vần cũ”

Posted by: Ngô Minh on 18.02.2017

Xuân chơi cùng “Người về với Như”

Posted by: Ngô Minh on 16.02.2017

HIỆN TƯỢNG THƠ BẰNG VIỆT

Posted by: Ngô Minh on 13.02.2017

THI HOÀNG, BUỔI TRƯA TRONG THƠ

Posted by: Ngô Minh on 29.01.2017

Posted by: Ngô Minh on 17.01.2017

Đến với bài thơ hay: HÀ NỘI QUÊ TÔI

Posted by: Ngô Minh on 17.01.2017

NÉT XUÂN SỚM TRONG THƠ NGÔ MINH

Posted by: Ngô Minh on 15.01.2017

LỤC BÁT NGÔ MINH

Posted by: Ngô Minh on 29.11.2016

NGÔ MINH “RƠI VỀ GÓC HUẾ”…

Posted by: Ngô Minh on 14.11.2016