Đăng bởi: Ngô Minh | 17.05.2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG QUẢNG BÌNH XƯA

Quảng Bình 1 Quảng Bình 2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG QUẢNG BÌNH TRƯỚC NĂM 1975 

Quảng Bình4 Quảng Bình 5 Quảng Bình6 Quảng Binh7 Quảng Bình8 Quảng Bình 10 Quảng Bình 11 Quảng Bình Cũ Quảng Bình xưa12 Quảng Bình xưa 13 Quảng bình xưa14 Quảng binh xưa15

( Ảnh nguồn: FB Phan Thanh Xuân)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: