Author Archive

DƯ ÂM VỀ BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM” 6

Posted by: Ngô Minh on 13.10.2015

MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 9

Posted by: Ngô Minh on 13.10.2015

Vua Tàu sắp sang

Posted by: Ngô Minh on 13.10.2015

MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 8

Posted by: Ngô Minh on 12.10.2015

Cuộc phiêu lưu của Putin tại Syria

Posted by: Ngô Minh on 12.10.2015

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN- THIÊN NHIÊN CŨNG SEX!

Posted by: Ngô Minh on 11.10.2015

MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ (7)

Posted by: Ngô Minh on 11.10.2015

Bùi Giáng, giải minh người minh giải

Posted by: Ngô Minh on 11.10.2015

TRANG THƠ PHÁI ĐẸP-THƠ PHAN HUYỀN THƯ

Posted by: Ngô Minh on 10.10.2015

MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ (6)

Posted by: Ngô Minh on 10.10.2015

Svetlana Alexievitch, Giải Nobel Văn học 2015

Posted by: Ngô Minh on 10.10.2015